Två nya karriärartiklar i People Management Magazine

Saundra Stroope och Rikard Larsson har publicerat två relaterade artiklar om hur Karriärmodellen kan användas för nya utmaningar i samband med distans- och hybridarbete i People Management Magazine.

  • Expert, Linear, Spiral or Transitory – Which Career Concept Do You Fall Into?

Den första artikeln publicerades den 30/3 och tar upp de ökade behoven för att attrahera och behålla talanger i organisationer när nya arbetssätt hotar att splittra sammanhållningen och hur dessa kan bättre hanteras med hjälp av bättre förståelse av våra olika karriärdrivkrafter. Länk till artikel

  • Creating an Engaged Culture by Building Career Development Opportunities

Den andra artikeln publicerades den 3/4 och kompletterar med hur olika initiativ för mångfaldig karriärutveckling kan skapa mer engagerande och sammanhållande organisationskulturer. Länk till artikel

Båda artiklarna bidrar till att länka Decision Dynamics Karriärmodell till vårt strategiska samarbete med Future of Work Solutions (se tidigare nyhet).

Saundra Stroope är en karriärcertifierad amerikansk konsult som vi samarbetar med på flera olika sätt. People Management Magazine ges ut av CIPD som är en internationell, professionell medlemsorganisation för HR och people development.