Decision Dynamics 360™

Decision Dynamics 360™ hjälper chefer och medarbetare att utveckla eller utvärdera ett effektivt arbetssätt och ledarskap.

För att mäta en persons kompetenser med ett 360°-verktyg, ställer man personens självskattning av sin kompetens gentemot bedömningar från chefer, kollegor och medarbetare. Därigenom får man uppfattningar från alla vinklar runtom personen, 360 grader. Detta tillvägagångssätt har i många organisationer varit ett ovärderligt stöd för i samband med utvärdering av ledarskap, utvecklingssamtal, ledarskapsutbildning samt utveckling av samarbetet i en grupp eller i projekt. Decision Dynamics 360™ används även för kompetensförsörjning, successionsplanering och talent management.

Vårt Decision Dynamics 360™-upplägg omfattar ett antal olika lösningar för olika behov. Dels produkter särskilt framtagna och statistiskt säkerställda för exempelvis mätning av utveckling av ledare, team och mätning av emotionell intelligens, dels lösningar som skräddarsys för varje enskild användare, där användarnas egna kompetenser används som utgångspunkt.

Ledare:

  • LeaderView360: Planering, problemlösning, styrning och uppföljning *
  • ManagerView360: Ledarskap, problemlösning, relationer och kommunikation *
  • ExecutiveView360: Resultatorientering, förändringsarbete, relationer och kommunikation
  • Transformational LeadershipView360

Medarbetare:

  • Emotional IntelligenceView360: Personligt ledarskap, kommunikation och relationer *
  • PerformanceView360

Team:

  • TeamView360: Relationer, planering, problemlösning, styrning, uppföljning, ledarskap och kommunikation *

Sälj:

  • SalesView360
  • Sales ManagerView360

* Finns översatt till svenska.

Har ni redan kompetenser som ni vill utgå från?

  • CustomView 360: Skräddarsy formulär med kompetenser ni redan har tillgängliga. Även möjligt att skapa frågeformulär baserade på Decision Dynamics Kompetensbibliotek™, vilket erbjuder en 360°-process med direkta kopplingar till CareerView™ och StyleView™.