ExecutiveSuite™

Många organisationer koncentrerar sig på att identifiera och mäta viktiga kompetenser. Men detta är bara halva ekvationen. Att engagera och motivera användandet och utvecklandet av talanger är den främsta nyckeln till höga och varaktiga prestationer.

  • Decision Dynamics Assess Identifiera framgångsfaktorer, styrkor, potential och utvecklingsbehov.
  • Decision Dynamics Select Välj de med bäst potential för aktuella och möjliga framtida roller.
  • Decision Dynamics Develop Engagera personer att utvecklas i linje med verksamhetens behov och mål.

Använder samma verktyg för bättre integration av talangprocesser, vilket förenklar både för chefer och medarbetare.