JTI – Erfa-möten i Köpenhamn och Masterclasses i Oslo

JTI-aktiviteter under våren och hösten i Köpenhamn (erfa-möten med andra certifierade) och Oslo (Master Classes). Dessa hålls till största del på Danska respektive Norska.

Köpenhamn – Erfa-möten:
Anmälan görs via respektive länk nedan direkt till CFL.

Jungiansk Typeindeks

Relevante emner og erfaringsudveksling med andre certificerede.
 DKK 400,-
 22. maj 2024
 1 dage
 CfL, København

Jungiansk Typeindeks

Relevante emner og erfaringsudveksling med andre certificerede.
 DKK 400,-
 27. november 2024
 1 dage
 CfL, København

Oslo – Masterclasses:
Anmälan görs direkt till Optimas via epost optimas@optimas.no.

Masterclass 20.09.24 – med Bertrand Theràulaz og Kari Mette Kristiansen.

Action Types: Dette er workshopen for deg som er interessert i å lære om hvordan det fysiske og det mentale henger sammen, for å kunne yte og få ut det beste potensialet hos utøvere.
Denne dagen vil vi ha søkelys på fysiske preferanser knyttet opp mot kroppens naturlige koordinasjonsmønstre og motivasjons drivere med utgangspunkt fra JTI. Det vil bli praktiske øvelser i grupper, slik at man kan se og oppleve forskjellene hos hverandre.

Bertrand Theràulaz er fra Belgia og har mer enn 20 års erfaring innen toppidrett samt de siste 10 årene også innen utdanning og terapi i næringslivet. Han har jobbet med mer enn 1000 idrettsutøvere og har fått overbevisende resultater i praktisk talt alle idretter så vel som i dagliglivet.

Sted:  Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo. 
Tid: 20.09.24
Kursholder: Bertrand Theràulaz og Kari Mette Kristiansen
Pris: NOK 6000,-

Masterclass 27.11.24 – med Kari Mette Kristiansen og Jan Petter Skullerud

8 keys to self leadership (med utgangspunkt fra samme bok av forfatter og hjerneforsker phd. Dario Nardi fra State University, New York).

8 ledelsesnøkler – for å lede andre må du kunne lede deg selv (selvledelse)

-Tydeliggjøre hvordan hver enkelt av disse ledelsesnøklene vil gi sterkere selvbilde, bedre motivasjon og energi til å lede deg selv og andre. 
-Hvordan få tilgang til disse 8 nøklene slik at du oppnår større glede i alt du gjør i livet/jobb. 

Vi vil ha fokus på selvledelse innen 2 områder: 
1. Bli bevisst og sett pris på dine naturlige talenter – hva du liker å gjøre og hva du er god til, motivasjonsdrivere                                                                                                                                          
2. Tilpasse deg endringer med større grad av fleksibilitet og problemløsningsvilje når du møter hindringer og typiske problemer du vanligvis unngår, energilekkasjer.

Vi vil ha en praktisk tilnærming til denne verktøykassen ved bruk av eksempler og øvelser knyttet til de 8 nøklene.

Sted:  Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo. 
Tid: 27.11.24
Kursholder: Kari Mette Kristiansen og Jan Petter Skullerud
Pris: NOK 5000,-

Du är välkommen att kontakta oss för mer information på telefon
046-18 15 30 eller mail info@decisiondynamics.se.