Decision Dynamics och Future of Work Solutions i strategiskt samarbete!

Decision Dynamics AB och Future of Work Solutions i ett strategiskt samarbete! Vår ambition är att erbjuda digitala mätningar och verktyg, som hjälper organisationer att utforma och implementera mer effektiva strategier för deras förändringsresa. Som ett resultat av vårt samarbete, introducerar vi nu ett diagnosverktyg för Future of Work Solutions 10 trender, Future of Work Index™ (FWI), på marknaden. Mer information om webinarium och certifiering kommer under våren 2023.   

Decision Dynamics AB är en ledande leverantör av ledarskaps- och talanglösningar. Dessa lösningar stödjer organisationer och ledare att lyckas i en dynamisk värld genom att fatta smartare personalbeslut som resulterar i bättre engagemang och högre prestation. Deras vetenskapliga angreppssätt bygger på mer än 40 års internationell forskning och global användning av verktygen för utvärdering, rekrytering och utveckling, av miljoner chefer och medarbetare. 

Future of Work Solutions är ett internationellt nätverksföretag som kopplar samman ledande befattningshavare och experter med erfarenhet inom olika branscher och global räckvidd. Företaget positionerar sig som en framtidsorienterad rådgivande tankesmedja som stöder alla storlekar av organisationer på väg att bygga en framtidssäkrad arbetsplats. Modellen med ”10 strategiska trender” kommer med gedigen forskning inom området och guidar företag från strategi till hur man arbetar med organisationsdesign, kulturell transformation och mycket mer.

Vi är mycket glada för nyheten om vårt samarbete och entusiastiska över det nya verktyget som vi håller på att bygga och som snart är tillgängligt på marknaden!