Decision Dynamics Kompetensbibliotek™

För att kompetensutveckling ska bli mer än bara en förhoppning, är det viktigt med ett verktyg som tillåter en att arbeta med ett set av tydligt definierade och vetenskapligt framtagna kompetenser. De sätter ord på viktiga förmågor, vilket ger organisationen ett etablerat språk. Men framför allt utgör kompetenserna konkreta färdigheter, som kan mätas för att se hur de utvecklas över tid.

Decision Dynamics Kompetensbibliotek™ innehåller över 80 kompetenser, samtliga direkt mappade med våra mätverktyg. Det gör att du slipper ”black box”-fenomen. Ledare förstår hur det hänger samman med affärsverksamheten och talangerna vet vad de behöver utveckla. HR kan effektivisera sin verksamhet och fokusera på att utveckla, behålla och engagera talangerna.

Olika set av våra kompetenser kan användas tillsammans med Utvecklingskartan™. Utvecklingskartan™ är utformat som en av typ av spelplan, där de kompetenser en individ upplever som mest engagerande och viktiga ställs mot de kompetenser som är av störst värde för exempelvis den position som individen har eller eftersträvar. Det ger en tydlig bild av vilka kompetenser som bör utvecklas och varför. Kartan används med stor framgång i bland annat coachning och individanpassad kompetensutveckling.

Vårt kompetensbibliotek kan hjälpa er att:

  • Fastställa vilka kompetenser som kännetecknar just er organisation
  • Säkerställa att organisationen utvecklas åt rätt håll för att nå uppsatta mål
  • Skapa en utvecklingsplan, baserad på vilka kompetenser som behöver utvecklas och i vilken utsträckning.

Kontakta oss gärna för mer information om hur kompetensbiblioteket kan användas i just er organisation!