Stort ryskt intresse för karriärmässig självmedvetenhet

RosExpert, Decision Dynamics Rysslandsbaserade partner, genomförde nyligen en stor studie på 500 personer i Ryssland, Ukraina och Kazakstan. Studien visar att trots att den allmänna synen på karriärframgångar är relativt traditionell och utmärks av att man som person bör sträva efter att avancera uppåt på karriärstegen, finns det i den yngre och kommande generationen en större variation och också tydligare betoning på personlig utveckling. Karriärmässig självmedvetenhet är alltså ett brinnande ämne i Ryssland just nu och har som följd av studien rönt uppmärksamhet i tidskrifter som Forbes och Marie Claire.

Vill du veta mer om studien och om RosExpert? Klicka här för mer läsning!