Raj Bowen om engagemanget som kritiskt för teamets produktivitet

Raj Bowen, vår partner på Indien-baserade EMA Decision Dynamics, förklarade nyligen i Times of India hur viktigt det är för en organisation att ta till vara på personalens engagemang. Många gör dock misstaget att överskatta hur engagerad personalstyrkan verkligen är, eller att rent av ta personal och talanger för givna. De går då miste om mycket av prestation som man redan investerat i. I artikeln förklarar Raj hur detta kan undvikas med hjälp av olika strategiska engagemangsinsatser. Dessa insatser baseras på Decision Dynamics engagemangskompass, som bidrar till att höja engagemang genom att fokusera på enskilda komponenter som alla är viktiga för engagemanaget som helhet: den anställde, chefen, teamet, jobbet och kulturen.

För artikeln i sin helhet, klicka här.