ARCO Marines framgångsrika teambuilding

Mål: Uppnå högsta möjliga operativa integritet genom teamwork med nollvision gällande olyckor, spill och skador som följd av strikt organisationsstruktur, envälde, ”uppförandekod”, tydlig rollfördelning baserad på funktion och rang samt bristande samarbete.

Process: Flerårig implementering från ledning ner till oljefartygsbemanning, inklusive teambuilding-processer med beslutsstilar, 360°-utvärderingar och feedforwards för större insikt om sig själva och om andra. Detta som ett sätt att förbättra samarbete, arbetsfördelning och kommunikation samt uppmärksamhet.

Resultat: Mer anpassade (jämna) rollstilsprofiler, överlag bättre teambaserade 360°-utvärderingar av uppgifts- och relationsrelaterade beteenden (exempelvis problemlösning, kontroll och styrning). Över 70 procents minskning i olycksfallsindex för flottsäkerhet- och pålitlighet under loppet av sex år!

Verktyg: StyleView™, 360View

Affärslösningar: Teamutveckling