Albéas kompetensmappning och Talent Management-upplägg

Albéa är ett av världens ledande företag inom paketering och erbjuder ett brett utbud av lösningar för produkter inom make-up, parfym, hudvård, intim- och munhygien. Huvudkontoren ligger i Frankrike, men Albéa är världsomspännande och har produktion i 14 länder, med 16,700 anställda och 46 tillverkningsanläggningar.

www.albea-group.com

Mål: Att designa Albéas nya globala leadership pipeline med olika uppsättningar ledarskapskompetenser på olika ledarnivåer.

Process: Albéa samlade in uppfattningar om sin organisationskultur med hjälp av CareerView™ Karriärkultur grupp-profil, och identifierade därigenom utvecklingsområden för framtida ledare. Dessa utgjorde utgångspunkt för ett antal workshops i Europa, Asien och USA, med syftet att främja Albéas tillväxt. Jobbkrav för olika ledarskapsnivåer och vilka ledarskapskompetenser som Albéa ville betona på respektive nivå identifierades genom ett frågeformulär. Decision Dynamics utvärderade Albéas ursprungliga förslag på nivå-specifika kompetenser genom en benchmarking-process, där styrkor, utvecklingsområden, och förbättringar identifierades genom jämförelser med andra leadership pipeline-upplägg och med forskning. Den slutliga uppsättningen av nivåspecifika ledarskapskompetenser har en utmärkt passform med Decision Dynamics Leadership Pipeline Success Profiles, baserade på en genombrottsstudie med mer än 180 000 chefer världen över, publicerad i Harvard Business Review.

Resultat: Vi kom fram till ett optimalt antal nivåer för Albéa, samtidigt som vi länkade uppsättningen ledarskapskompetenser till Albéas företagsvärderingar, som ett sätt att stärka kommande implementering. De valda ledarskapskompetenserna är länkade till Decision Dynamics StyleView™ och CareerView™ verktygssviter, som möjliggör för implementeringen av Albéas nya ledarskapspipeline, genom deras bedömning, urval och utveckling.

Verktyg: Decision Dynamics Kompetensbibliotek™, StyleView™ och CareerView

Affärslösningar: Talent Management, Rekrytering, Ledarskapsutveckling