Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-22 (senast uppdaterad 2018-05-22)

Vi, Decision Dynamics, värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet. Vår Integritetspolicy skall vidare ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in, vad vi gör med dem, vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig

Vi, Decision Dynamics AB, 556501-4460, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Kontaktuppgifter till oss är: Decision Dynamics, Ideon Science Park, 223 70 Lund. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: info@decisiondynamics.se.

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du beställer våra Tjänster, när du får inloggningsuppgifter och blir användare av våra lösningar och system, när du anmäler dig till utbildningar, inspirationsseminarier och workshops samt när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån hur du använder våra Tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

Personuppgift och behandling

Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress – om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan även vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är följande behandling av personuppgift; insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstörning.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som gäller inom EU från den 25 maj 2018. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. Du måste vara över 16 år för att lämna personuppgifter till oss. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person under 16 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

De personuppgifter som registreras via hemsidan, eller på annat sätt förmedlas till Decision Dynamics, säljs aldrig till tredje part.

Personuppgiftsbiträde

Vi, Decision Dynamics, levererar tjänster och lösningar i form av profilerings-, analys-, och utvecklingsverktyg (Tjänsten). Våra Kunder är företag, offentliga organisationer, myndigheter, föreningar eller privatpersoner. Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som Kunden har samlat in och för de uppgifter de ber personer uppge i Tjänsten.

Vi är personuppgiftsbiträde avseende de personuppgifter som vi behandlar för Kundens räkning. Vi har därmed ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag. Dessa är till för att skydda dina personuppgifter som vi behandlar. Kunden har rätt att ge oss instruktioner om hur vi behandlar dina personuppgifter och vi har en skyldighet att följa instruktionerna. För vissa profiler som ingår i Tjänsten, men som inte är Decision Dynamics egna, används leverantörer av andra plattformar, varvid du också måste godkänna deras Integritetspolicy. Vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Kategorier och grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, identifikationsnummer (av systemet genererat ID), online-identifikationer (såsom användarnamn), företagsuppgifter, omdömen eller andra svar du angett i frågeformulär samt andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss.

Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om Tjänst med dig och med Kunden. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av Tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att vi inte kan tillhandahålla resultatet av Tjänsten till dig eller Kunden. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

A. Uppgifter som du lämnar till oss via Tjänsten, hemsidan eller om du ingår avtal med Decision Dynamics

Kontakt
Vi, Decision Dynamics, behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar.

Kontaktformulärdata
På vår hemsida finns ett flertal formulär via vilka du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss eller anmäla intresse, för att få nyhetsbrev, inbjudningar eller för att få material skickat till dig. Data som efterfrågas (sk ”Form data”) är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder data i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och för att tillhandahålla begärda Tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Decision Dynamics använder de personuppgifter du lämnat för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa en bättre upplevelse eftersom Decision Dynamics ständigt jobbar med att förbättra och optimera kvaliteten på våra Tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar ta emot marknadsföring vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte. För utskick kan detta göras direkt via en länk i utskicket.

Beställning och användning av Tjänst
I samband med beställningen skapas inloggningsuppgifter samt online-identifikationer som behövs för att du skall kunna använda Tjänsten. Ibland har vi applikationer som är kopplade till Tjänsten. I samband med att du använder en applikation, kan du välja att ladda upp uppgifter i Tjänsten.

Anmälan till våra utbildningar, kurser och seminarier
Vi håller utbildningar och när du anmäler dig till dem, samlar vi dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Likaså samlar vi uppgifter om vilken nivå på utbildning/certifiering du innehar för att säkerställa vilka delar av Tjänsten du har rätt att använda. När du köper en utbildning eller kurs av oss eller anmäler dig till något av våra seminarier via hemsidan, ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer e-postadress) samt fakturaadress. Vi använder dessa uppgifter för att hantera fakturering, för att skicka kursinformation och kursmaterial digitalt samt ge dig möjligheten att använda vår utbildningsportal. Vi använder också denna information för att skicka fortlöpande uppdateringar, information och erbjudande till dig.

Support
Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss i kontakten. Denna information samlas för att vi skall kunna ge dig snabb och relevant service samt för att förbättra vår service generellt.

Samarbetsavtal
Som anlitad underkonsult eller leverantör kommer Decision Dynamics registrera och spara personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigande intresse av att behandla dina personuppgifter inklusive din konsultprofil och -portfölj.

Notera
Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för att:

 • Tillhandahålla Tjänsten och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig eller Kunden.
 • Administrera ditt konto och kommunicera med dig.
 • Skicka meddelanden och nyhetsbrev.
 • Uppdatera Tjänsten och villkoren för Tjänsten.
 • Säkerställa och förbättra funktioner hos Tjänsten.
 • Personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten.
 • Administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat dig från det.
 • Kontrollera, förhindra och utreda eventuellt missbruk eller felaktig användning av Tjänsten.
 • Fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen.
 • Veta vilka användare och Kunder som använder Tjänsten.
 • Bedriva forskning och för statistiska ändamål.

B. Cookies och loggfiler

Decision Dynamics använder cookies. På vår webbplats samtycker du till att cookies används. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare och möjliggör för oss eller tredje part att identifiera dig. Cookies kan användas för följande syften: (1) tillåta vissa funktioner; (2) tillhandahålla statistik; (3) spara dina val och (4) möjliggöra annonsering och intressebaserad marknadsföring. Cookies kan vara av två typer, sessionscookies eller permanenta cookies. En sessionscookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare. En permanent cookie ligger kvar under en bestämd tid eller tills du själv raderar dina cookies. Utgångsdatumet finns i själva cookien; vissa kan upphöra att fungera efter några minuter medan andra kan upphöra efter ett antal år. Cookies som placeras av den webbsida du besöker kallas ibland förstapartscookies medan cookies placerade av andra företag kallas tredjepartscookies. Om du inte vill ha cookies eller vissa typer av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att radera sparade cookies och blockera nya. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om tillvägagångssätt. Lägg emellertid märke till att om du raderar eller blockerar cookies kan detta göra att du inte kan använda alla funktionerna på vår webbplats, som t ex att spara dina val, och det kan även göra att vissa sidor inte visas korrekt.

Tredjepartscookies
Decision Dynamics använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

På vår webbplats använder vi oss också av sociala media (såsom t ex LinkedIn, Facebook och Twitter). Dessa använder i sin tur också analyscookies. Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina uppgifter till dess att Tjänsten har utförts och en rimlig tid därpå, i syfte att kunna hantera reklamationsärenden. Därefter anonymiseras dina uppgifter och vi använder de anonymiserade uppgifterna i forskning och statistik för att kunna förbättra våra Tjänster och utveckla nya Tjänster.

För personuppgifter kopplade till Tjänsten i vårt eget eller andras system gäller olika tider beroende på instruktion från Kund samt olika tider för distributörer i olika delar av världen. Oftast sparas uppgifter upp till ett år efter utförd Tjänst.

Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller till dess du avböjer ytterligare kommunikation.

Personuppgifter som vi använder för information till certifierade eller marknadsföring sparas så länge det finns fortsatt intresse för att mottaga information om forskning, nyheter och erbjudanden, vilket vi antar är tills man ber oss radera personuppgifterna. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det enligt lag krävs som underlag för bokföringen. 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Decision Dynamics använder sig av tredjepartsleverantörer för att kunna fullfölja leverans av sina Tjänster. Personuppgifter behandlas då exempelvis av följande externa parter: Hostingbolagen Binero och one.com, som hostar våra webbplatser, Lime som tillhandhåller vårt CRM-system, KPMG, BDO och Visma som hanterar våra bokföringssystem, Apsis som är leverantör av våra nyhetsutskick, samt Envisia Learning Ltd, CFL och Optimas Organisasjonspsykologerne AS som tillhandahåller profilerings-, analys, och utvecklingsverktyg, andra än våra egna.

Vi kan dela personuppgifter med våra underleverantörer, samarbetspartners och distributörer både inom och utanför EU/EES. Detta kan ske då internationella uppdrag kräver det, då Kundens instruktion kräver det, då Kunden finns i annat land, då användare eller systemadministratörer finns i annat land. En översikt av våra internationella partners hittar du här: https://www.decisiondynamics.com/contact/

Samtliga dessa aktörer har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Decision Dynamics. 

Vi kan också dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig eller Kunden.

Personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli “glömd” och rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av integritetspolicy

Decision Dynamics förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering finns som not på första sidan.