Teambuilding

Följande teambuilding-case är en nedkortad form av ett avsnitt i boken ”The Decision Maker”, vår utförliga guide för användandet av beslutsstilar för mer framgångsrik och lönsam ledning. Caset är baserat på riktiga händelser men har anonymiserats.

Mål: Till följd av en företagssammanslagning i luftfarts- och elektronikindustrin, gjord för att strömlinjeforma verksamheten, efterfrågades en teambuilding-insats som ett sätt att återfå struktur och motverka oro och bristande kommunikation.

Process: En teambuilding-insats designades för att hjälpa gruppmedlemmar att arbeta sig igenom uppgifter och interpersonella ärenden. Mer specifika mål inkluderade ökad förståelse för egna och andras beslutsstilar, förståelse för teamets funktion i den nya organisationen och utvecklandet av metoder för att arbeta igenom problem med hjälp av särskilda riktlinjer. Dessa mål kunde sedan uppnås genom bland annat intervjuer, beslutsstilsworkshops, ledarskapscoachning och användandet av handlingsplaner.

Resultat: Gruppmedlemmar och ledare fick förståelse för följderna av sina olika beslutstilar och vilken påverkan dessa har på resten av gruppen, vilket ledde till en mer konstruktiv gruppdynamik.

Verktyg: StyleView

Affärslösningar: Teamutveckling