Nordea

En av norra Europas största banker, med över 1000 kontor och 30 000 anställda.

www.nordea.se

Mål: Att använda sig av lämplig och individuellt anpassad karriärutveckling, för att attrahera utveckla och behålla så mycket kompetent och engagerad personal som möjligt.

Process: Decision Dynamics CareerView™-verktyg har använts inom Nordea sedan slutet av 1990-talet inom ett antal olika insatser, bland annat för karriärutveckling, karriärrådgivning, engagerande belöningssystem och ledarskapsutveckling. Ett “Nordea Jobbcenter” skapades som ett forum för HR-personal att tillgodose karriärbaserade behov.

Resultat: Över 2000 Nordea-anställda har hittills fått karriärbaserad service från över tio certifierade HR-personal. Processen har bland annat lett till ökat engagemang bland de anställda, minskad personalomsättning och förbättrad identifiering av kompetenta och lämpliga kandidater för nyckelpositioner.

Verktyg: CareerView

Affärslösningar: Karriär & coachning, Engagemang, Ledarskapsutveckling

Bransch: Finansiella tjänster