Djurslands Bank

Djurslands bank är en dansk bankkedja med femton kontor på olika delar av Djursland och Aarhus. År 2014 har de cirka 40 000 privatkunder och med en god förankring i näringslivet.

www.djurslandsbank.dk

Mål: Att tillhandahålla JTI®-profiler till samtliga av organisationens anställda för ökad insikt om egna och andras personlighetstyper.

Process: HR genomförde halvdagsprogram där JTI® och Jungs typologi introducerades, med olika övningar som gjorde att deltagarna lärde känna de åtta preferenserna och hur dessa skapar en typkod. Detta följdes av individuell coachning av samtliga av bankens över 200 anställda. Individuell JTI®-återkoppling skedde även som introduktion till nyanställda, vilket gav dem ett gemensamt språk med resten av den nya arbetsplatsen.

Resultat: Satsningen skapade en organisationsövergripande förståelse och respekt för individers olikheter. Arbetsmiljön har förbättrats och de anställda anstränger sig nu för att förstå andras perspektiv. Istället för att personlighetsskillnader ger upphov till missförstånd, förekommer det nu att anställda söker upp samarbete med sina personlighets-”motsatser”.

Verktyg:JTI™

Affärslösningar: Karriär & coachning, Engagemang

Bransch: Finansiella tjänster

Källa: CfL