Aarhus University

Danmarks nästa äldsta och största universitet, med fyra stora fakulteter och över 40 000 studenter.

www.au.dk

Mål: Att använda JTI® som ett redskap för studenter av olika bakgrund som ska tränas i entreprenörskap. Detta så att de skulle kunna få bättre självinsikt och få ett gemensamt språk i samband med att de hanterade andra viktiga aspekter av entreprenörskap, så som samarbete och gruppdynamik.

Process: JTI®-workshoppar hölls i början av terminen. Workshopparna inleddes med ett fokus på studenterna som individer, genom att med hjälp av typologin besvara frågan ”Vem är jag?”. De fortsatte sedan med att se till hur grupperna av studenter fungerar som en helhet, genom att besvara frågan ”Vilka är vi?”. Metodiken som lärdes ut återkom sen i studenternas olika projekt och JTI®-boken ingick i kursplanen.

Resultat: Studenterna blev mer medvetna om vilka deras styrkor var i ett gruppsammanhang och vad de kunde vinna på att överlåta till andra. De förstod hur man kunde arbeta bättre tillsammans och hur mångfald kunde hanteras, samtidigt som verktyget gav dem ett gemensamt språk. De kände sig då sedda, hörda och förstådda. Det innebar en otroligt bra utgångspunkt för kommande projekt.

Verktyg:JTI™

Affärslösningar: Karriär & coachning

Bransch: Offentlig sektor

Källa: CfL