« Bakåt

Påbyggnad - Typologi i grupper


Typologi i grupper är en påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad i JTI. Utbildningen syftar till att stärka kompetensen hos deltagarna att kunna arbeta vidare med gruppers kommunikation, samarbete, problemlösningsförmåga och beslutsfattande med JTI som utgångspunkt.

Utbildningen omfattar teoretisk genomgång, övningar och gemensam reflektion. Den inleds med kort repetition av typologin och teori kring teamutveckling. Vanliga utmaningar och utvecklingsområden för team kan handla om kommunikation, rollfördelning, beslutsfattande och problemlösning. Vi kommer att göra olika övningar relaterade till dessa. Vi går också igenom hur man kan lägga upp en grupprocess i förhållande till det teamet behöver och vill arbeta med, vilket ger dig ett flexibelt verktyg när du arbetar med team. Målet med dagen är att du skall ha med dig denna processmodell samt ett antal övningar med olika teman.

Målgruppen är konsulter och HR som vill börja arbeta med JTI™ som gruppverktyg eller som redan arbetar med grupper och vill få ny inspiration.

Förkunskapskrav: Certifiering i JTI

Tid

1 dag, 09:00 - 16:30

Pris

Kursavgift 5 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen