« Bakåt

Certifiering - JTI™


JTI™ är ett likvärdigt verktyg med exempelvis MBTI®, fast billigare, snabbare och mer användarvänligt. JTI™ är en metod och ett verktyg för att öka förståelsen för hur människor skiljer sig åt i hur man riktar sin uppmärksamhet och energi, hanterar information, fattar beslut och förhåller sig till sin omvärld. JTI™ bygger på C.G Jungs ursprungliga teori om personlighetstyper, som är världens mest använda teori för personlighetsanalyser. Till skillnad från andra typinstrument på marknaden är JTI™ utvecklat i Norden och är dessutom anpassat för vår samtid och europeisk kultur. Certifieringsutbildningen ger dig rätt att ge återkoppling på JTI™-profiler.

Målgruppen är du som arbetar med mellanmänskliga relationer i form av ledarskap, karriärrådgivning, personlig utveckling eller coachning.

Pris

Kursavgift 28 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen