Bokningsvillkor

1. Betalning

Vid mottagande av orderbekräftelse har det ingåtts ett slutligt avtal om villkor och tidpunkt för leverans av aktiviteter från Decision Dynamics AB. Betalningen skall ske före det att aktiviteterna levereras och i enlighet med betalningsvillkoren på fakturan.

2. Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodatum tillkommer en årlig ränta med 20%.

3. Omkostnader i förbindelse med ombokning och avbokning

Anmälan är bindande. Eventuell ombokning eller avbokning skall ske skriftligen.

3.1 Ombokning

Det går bra att, utan omkostnad, ändra en orderbekräftad aktivitet fram till senast 4 veckor före start. Vid ombokning senare än 4 veckor före aktivitetens start förfaller en administrationsavgift på 500 kronor. Är aktiviteten avgiftsfri utgår en avgift om 200 kronor vid ombokning senare än 1 vecka före start. Ett alternativ till ombokning är att någon annan deltar i ditt ställe.

3.2 Avbokning

Det går bra att, utan omkostnad, boka av en orderbekräftad aktivitet fram till senast 6 veckor före start. Vid avbokning senare än 6 veckor före aktivitetens start förfaller hela investeringen till betalning. Är aktiviteten avgiftsfri utgår en avgift om 200 kronor vid avbokning senare än 1 vecka före start. Ett alternativ till avbokning är att någon annan deltar i ditt ställe.

4. Övrigt

Vid för få deltagare reserverar vi oss rätten att boka av eller boka om aktiviteten till annat tillfälle.