Ledarutveckling

 

Vilka som väljs ut till chefspositioner och vilka ledarskapskompetenser de utvecklar är mycket centralt för hur pass väl en organisation uppnår sina mål, stärker sin konkurrenskraft, attraherar och behåller talanger, upptäcker och förverkligar potentialer, samt på andra sätt presterar bra resultat.

Decision Dynamics genomförde världens största studie av "the leadership pipeline", d v s chefsflödet mellan organisationens olika chefsnivåer, tillsammans med vår partner Korn/Ferry International, världens ledande chefsrekryteringsföretag. Denna studie publicerades bland annat i Harvard Business Review. Baserat på dessa resultat erbjuder Decision Dynamics unika värdeskapande verktyg, certifieringar och andra utbildningar samt tjänster för att stärka organisationens ledarskap och kompetensutveckling:

 

  Decision Dynamics
  Assess™ Select™ Develop™
Skapa framgångsprofiler för de bästa prestationerna på olika chefsnivåer längs med er "leadership pipeline"      
Identifiera och bedöm ledarskapskompetenser och motivation på olika chefsnivåer      
Mät befintliga chefers och chefskandidaters potential utifrån deras passform på de olika chefsnivåerna      
Rekrytera och befordra de chefer som har störst potential för att prestera bäst i varje chefsposition      
Engagera och utveckla cheferna för att prestera bättre i nuvarande och framtida befattningar      
Utveckla chefernas nuvarande roller för att bättre utnyttja deras olika potentialer      

 

Rekommenderade verktyg för ledarutveckling:

Ledarutveckling har som syfte att låta en ledare växa i sin nuvarande roll eller anpassa sina kompetenser inför kommande ledarskapsutmaningar. För att uppnå detta rekommenderar vi följande verktyg:

  • CareerView tillåter ledaren att utvecklas både genom självinsikt och genom ett engagerande ledarskap, där medarbetares arbetsinsatser höjs genom att deras engagemangspotential tas till vara.
  • Med av hjälp StyleView kan man bland annat se vilka beslutsstilar ledare i en organisation har, och använda våra populära benchmark-värden för att ställa dessa beslutsstilar mot en sammanställning av 180.000 ledare, publicerad i Harvard Business Review.
  • 360View skapar ett underlag för att mäta och jämföra ledarskapskompetenser så som de uppfattas av nyckelpersoner i ledarens närhet. Dessa kompetenser kan definieras fritt eller hämtas från våra redan fördefinierade lösningar.

Kontakta oss för att diskutera dina behov så hjälper våra verktygsrådgivare dig att hitta rätt!