Kompetensmodell för ledare och medarbetare

 

Har du behov av att kartlägga och utveckla kompetenserna hos dina medarbetare och chefer? 

Vår kompetensmappning utgår från Decision Dynamics Kompetensbibliotek™, en sammanställning av ett åttiotal olika beprövade kompetenser, samtliga med koppling till våra verktyg, vilket gör dem direkt mätbara. 

Vårt kompetensbibliotek kan hjälpa er att:

  • Fastställa vilka kompetenser som kännetecknar just er organisation
  • Säkerställa att organisationen utvecklas åt rätt håll för att nå uppsatta mål
  • Skapa en utvecklingsplan, baserad på vilka kompetenser som behöver utvecklas och i vilken utsträckning.

Våra kunder har genom vårt kompetensbibliotek kunnat identifiera och definiera kompetenser som fångat kärnan i sina verksamheter. Att de sedan kunnat följa upp kompetenserna med hjälp av våra verktyg har inneburit att de kunnat styra kompetensutvecklingen åt rätt håll. 

Kontakta oss gärna för mer information om hur kompetensmappning kan användas i just er organisation!