Engagerande team

 

Mer engagerande team-building kan vända missförstånd och motstånd till välfungerande samarbete som kan utnyttja gruppers mångfald för bättre resultat och utveckling. Hur kan vi förstå och kommunicera med varandra på mer motiverande och ändamålsenliga sätt? Hur kan vi fördela arbetsuppgifter och hjälpa varandra så vi kan bättre utnyttja våra respektive styrkor och överskrida våra respektive begränsande svagheter?

 

Rekommenderade verktyg för att öka teamets engagemang

Vi erbjuder tre verktyg som bland annat hjälper team med deras ledare och medlemmar att förbättra relationer/personkemin mellan olika teammedlemmar genom förståelse, respekt och utnyttjande av varandras olikheter. Verktygen ger en helhetsbild av teamet och dess olika styrkor och utvecklingsmöjligheter, samt metoder för att använda denna helhetsbild som stöd för exempelvis urval av medlemmar och en mer effektiv fördelning av arbetsuppgifter.

  • CareerView bidrar till detta genom att bland annat kartlägga teamets karriärinriktningar, drivkrafter och kompetenser för att identifiera för- och nackdelar med sammansättningen och hur dessa kan förbättras med utveckling och eventuella kompletterande urval
  • StyleView bidrar till detta genom bättre förståelse för hur medlemmarna fattar beslut och samarbetar i olika situationer och hur detta kan hanteras på mer engagerande sätt, exempelvis genom att anpassa arbetsuppgifterna efter medlemmarnas preferens för komplexitet och hastighet
  • TypeView® bidrar till detta genom bättre förståelse för sin grupprofil med olika uppsättningar preferenser och hur dessa kan komplettera varandra i samband med problemlösning, kommunikation, arbetsfördelning, samarbete och utveckling.

Kontakta oss för att diskutera dina behov så hjälper våra verktygsrådgivare dig att hitta rätt! Fortsätt också gärna att läsa vidare om Engagemangskompassens övriga steg och hur du kan arbeta med engagemang både för individer och grupper.