Engagerande kultur

 

Organisationer kan skapa långsiktigt uthålliga resultat genom att bygga mer engagerande kulturer. Istället för att försöka pressa fram kortsiktigt högre prestationer med ”morot och piska”, kan organisationskulturen stödja identifieringen, utvecklingen och tillvaratagandet av chefers och medarbetares engagerande talanger för både bättre resultat och förnyelse av personernas energi.

 

Rekommenderade verktyg för att skapa och behålla en engagerande kultur

Vi erbjuder i första hand CareerView, som är ett verktyg som bland annat hjälper organisationens chefer, HR och medarbetare att:

  • skapa mer engagerande talent management genom att hitta, välja och utveckla en större mångfald av mer motiverande kompetenser som passar jobbens, teamens och hela organisationens behov bättre
  • fokusera på mer engagerande performance management genom att utvärdera prestationer och potential på mer passande sätt för både individers och organisationens behov, samt erbjuda mer anpassade och kostnadseffektiva belöningar
  • hitta vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som är ”drivers” av olika personers engagemang och öka dessa så att de inte saknas (vilket är det som mest underminerar hur pass engagerande en kultur upplevs).

Kontakta oss för att diskutera dina behov så hjälper våra verktygsrådgivare dig att hitta rätt! Fortsätt också gärna att läsa vidare om Engagemangskompassens övriga steg och hur du kan arbeta med engagemang både för individer och grupper.