Decision Dynamics Engagemangsguiden™

 

Denna guide kombinerar två böcker om engagerande ledarskap och karriärutveckling. Börja läs den bok som engagerar dig mest och upptäck sedan det adderade värdet i att ta del av den andra sidan också!

Om man exempelvis börjar med ledarskapsdelen, så lär man sig där fem nyckelsteg för att uppnå en större hållbar prestation. Det leder till insikten att en engagerande karriärutveckling är det mest givande nästa steget för att själv bli en engagerad ledare. Den goda nyheten är att man enbart genom att vända på Engagemangsguiden™ kan ta detta steg genom att läsa om karriärutveckling. Karriärutvecklingsdelen tillhandshåller Engagemangskompass™, som hjälper dig hitta din mest inspirerande karriärriktning.

Efter att ha läst guidens båda sidor, blir det tydligt att det vore utmärkt för ens chef och kollegor att också ta del av dem. Om du råkar vara chef själv, vore det inte fantastiskt för dina medarbetare att lära sig mer om hur de kan ta större ansvar för sitt eget engagemang? Man kan se detta som att man startar "engagemangsvågor" i sin organisation!

Vi kommer även att fortlöpande öka stödet för Engagemangsguiden™ interaktivt här på vår hemsida. Du kommer att kunna:

  • köpa din egen Karriärprofil genom att svara på 38 frågor som hjälper dig upptäcka mer av din engagemangspotential
  • läsa om och dela engagemangsdokument, citat, berättelser och humor
  • se en kort engagemangsfilm om den här guiden

Avslutningsvis kan du även bli certifierad i CareerView™-verktyget. Certifieringsutbildningen inkluderar numera en halv dags träning som visar hur man kan använda Engagemangsguiden™ i sin egen eller i klienters organisationer.

För att beställa Engagemangsguiden™, skriv till oss på info@decisiondynamics.se!