Engagemang

 

Tänk själv på din mest engagerande arbetstimme en vanlig vecka och jämför den med din minst engagerande timme samma vecka. Hur mycket mer presterar du och hur mycket bättre känner du dig när du är engagerad?  

Mer än ett decennium av engagemangsforskning visar att engagemang är den resultatfaktor som ger mest positiva effekter, som t ex bättre effektivitet, innovation, kundlojalitet, kvalitet, ekonomiska resultat, hälsa och välbefinnande. Engagemang är den gemensamma nämnaren för vad som attraherar talanger till våra organisationer, utvecklar och förverkligar vår potential, behåller personal och skapar uthålliga resultat.

Engagemang mäts idag främst genom årliga, anonyma personalundersökningar som något man är eller har. Dessvärre missar detta mycket av essensen av vad engagemang är och hur det skapas. Engagemang handlar snarare om passform mellan en person och dennes situation istället för något som man har eller är. Det innebär att:

  • engagemang är personligt och varierar mellan olika individer som har olika ”drivers & killers” av sitt engagemang, vilket gör att det inte finns några generella lösningar som engagerar alla mer
  • engagemang är dynamiskt och förändras kontinuerligt i olika situationer även under samma vecka, vilket gör att man ofta slösar bort potentiellt engagemang i sitt vardagliga arbete
  • vi har bristande insikt om våra egna ”drivers & killers” så att så fler än 60% av oss strävar efter att utveckla vårt arbetsliv och våra karriärer åt ett annat håll än våra drivkrafter.

Vår metod

Vi har utvecklat Engagemangskompassen™ med fem grundläggande dimensioner för att öka sitt engagemang. Dessa dimensioner visas i bilden till höger. Utifrån dessa kan man arbeta med engagemang specifikt utifrån en särskild dimension eller mer övergripande, genom att arbeta med lösningar etappvis.

Klicka gärna på de dimensioner som ser mest intressanta ut och läs mer om hur engagemanget kan ökas i din organisation!