Certifieringsutbildning i Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™

2021-03-25 09:00
Stockholm

Start: 09.00-17.00 - 3 dagar

25-26 mars och 20 april

Pris: 19 800 kr

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

<< Tillbaka