« Bakåt

Webinarium - Decision Dynamics Karriärmodell™


Webinariet ger en kort introduktion till Decision Dynamics Karriärmodell™ och CareerView™-profilerna. Vi går igenom hur du kan bli certifierad och vad certifieringsprocessen innehåller. Certifieringsubildningen ger dig rätt att ge återkoppling på Karriärmodellens profiler.

Decision Dynamics Karriärmodell™ är en av världens ledande karriärverktyg med mer än 40 års internationell forskning och praktisk användning över hela världen. Profilerna ger en ökad förståelse för hur människor skiljer sig åt i sin syn på karriär och i sina underliggande drivkrafter. De visar också i vilken utsträckning organisationer skapar utvecklingsutrymme och engagemang för olika medarbetare.

Målgruppen är chefer med personalansvar, HR-medarbetare, karriärrådgivare, studie- och yrkesvägledare samt personal- och organisationskonsulter.

Pris

Kursavgift 0 SEK exkl. moms
17 september, 09:00 - 09:45
Online
Platser kvar