« Bakåt

Certifieringsutbildning i JTI™


JTI™ är en metod och ett verktyg som används för att öka självinsikten och förståelsen för hur människor skiljer sig åt i hur man riktar sin uppmärksamhet och energi, fattar beslut och förhåller sig till omvärlden. Genom att ta tillvara på människors olikheter frigörs energi och resultatet förbättras. Den är baserad på Jungs typologi som är världens mest använda personlighetsteori. JTI™ används i samband med medarbetarsamtal, karriärrådgivning och coachning på olika nivåer i organisationen samt ledarskapsutbildningar, team-building och konfliktlösning.


Målgruppen är du som arbetar med mellanmänskliga relationer i form av ledarskap, karriärrådgivning, personlig utveckling, teamwork eller coachning

Pris

Kursavgift 28 500 SEK exkl. moms