« Bakåt

Certifieringsutbildning i Decision Dynamics Karriärprofiler™


Decision Dynamics Karriärprofiler™ är ett av världens ledande karriärverktyg med mer än 40 års internationell forskning och praktiskt användande i 100+ länder. Karriärprofilen bidrar med bättre karriärmässiga självinsikter för medarbetaren. Den hjälper ledare att utveckla ett mer engagerande ledarskap och teamwork. Karriärprofilerna består av ett respondentvänligt frågeformulär, presentationer och rapporter baserade på ett insiktsfullt karriärspråk, samt många engagemangsapplikationer. Certifieringsträningen genomförs på engelska. Materialet tillhandahålls även på svenska för de som så önskar.

Pris

Kursavgift 9 500 SEK exkl. moms